ĐẤT BECAMEX CHƠN THÀNH | TOP 3 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NHẤT
1.250
Triệu (1 Nền - 150 m2)
8,3 Triêu/m2
4600 m2
Tổng Cty Becamex
2300 m2

Đây là nơi giao thương kinh tế trọng điểm khu vực TP. HCM, Đông Nai, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.