THĂNG LONG CENTRAL CITY | TOP 5 DỰ ÁN TIỀM NĂNG TƯƠNG LAI

1.242

Triệu/1 Nền/73 m2

17 Triệu/n2
18,15 Ha
An Lạc Việt Land
87.767,2 m2
5 X 14,6 m2
Đang mở bán

Vị Trí Vàng - Ngay cửa ngỏ khu Đô thị Thương mại - Công nghiệp Bầu Bàng lớn nhất Bình Dương. Còn 2 lô (LK6 Ô 60 73.1m2 và LK1 Ô 10 62.2m2)